į pirmą puslapį

XX amžius

Sovietmečiu, 1950–1959 m., ansamblyje buvo įsikūrusios įvairios rajono įstaigos. Nuo 1959 m. vienuolyne veikė žemės ūkio technikumas, vidurinės mokyklos internatas. 1961–1973 m. ansamblis buvo remontuojamas ir restauruojamas: tvirtinami pamatai, skliautai, keičiamos stogo konstrukcijos ir danga, iš vidaus ir išorės perdažomi pastatai. 1961–1965 m. svarbiausi pastatai restauruoti pagal architekčių D. Zareckienės ir B. Kugevičienės projektą. Atstatytas laiptuotas gyvenamojo namo pietų korpuso renesanso formų frontonas ir paaukštintas XIX a. pažemintas stogas. 1961–1964 m. perdengtas bažnyčios stogas, suremontuoti abu bažnyčios bokštai, arkadų galerijos stogas. 1966–1967 m. sutvirtinti arkadų pamatai ir skliautai, koplyčios stogas ir bokštas. 1968 m. restauruoti Kristaus laiptų koplyčios fasadai, skulptorius A. Toleikis restauravo bareljefinį frontono herbą. 1973 m., konsultuojant V. Drėmai, pagal architektės D. Zareckienės ir inžinieriaus N. Kitkausko projektą restauruotas bažnyčios interjeras, galerijos.

Šiandien buvusio bernardinų vienuolyno ir bažnyčios ansamblis yra vienas vertingiausių sakralinės architektūros ansamblių Lietuvoje ir visoje Šiaurės Rytų Europoje. XVII–XVIII a. plėtęsis ir klestėjęs, XIX–XX a. pradžioje apnykęs vienuolynas su bažnyčia neprarado savo vertės, čia išliko daugybė bažnytinio meno paminklų.

aukstyn