į pirmą puslapį

Sakykla

Šv. Barboros altoriaus kaimynystėje, prie to paties pilioriaus, įrengta pakabinamo tipo sakykla, dengta puošniu stogeliu. Priekinėje dalyje, ant vingiuoto karnizo, įkomponuotos dviejų evangelistų figūros: kairėje – ant jaučio sėdintis evangelistas Lukas, dešinėje – evangelistas Morkus su liūtu. Kitų dviejų evangelistų statulos įtvirtintos ant stogelio atbrailos: kairėje – angelo lydymas evangelistas Matas, dešinėje – su ereliu, snape nešančiu rašalinę, evangelistas Jonas. Visą kompoziciją vainikuoja Kristaus – pasaulio Išganytojo skulptūra. Kristus vaizduojamas visu ūgiu, dešine ranka laikantis žemės rutulį, o kaire į viršų iškelta ranka laiminantis. Atkaltėje, virš išėjimo arkos, įkomponuotame kartuše įrašyta eilutė iš 118 psalmės: IGNITUM/ ELOGUITUM tu/ um/ vehementer/ psal. 118 (Tavo pažadas ugnimi išmėgintas. Ps 118).

aukstyn