į pirmą puslapį

Šventoji Šeima su šv. Antanu

Paveikslas tapytas nežinomo XVII a. italų dailininko pagal grafinę Bolonijos mokyklos dailininko kūrinio reprodukciją. Švč. Mergelės Marijos, Kūdikėlio Jėzaus, šv. Juozapo ir kairėje stovinčių dviejų angelų pozos ir tipažai panašūs į vaizduojamus Francesco Albani (1578–1660) kompozicijose Šventosios Šeimos tema. Tai lyrinio, intymaus pobūdžio barokinė daugiafigūrė kompozicija, kurioje darnia grupe išskirti keturi pagrindiniai personažai. Kairėje sėdi Marija su Kūdikiu ant rankų, prieš ją pamaldžiai ir nuolankiai priklaupęs pranciškonišku abitu vilkintis šv. Antanas, už jo, globėjiškai jį apkabinęs, stovi pasilenkęs šv. Juozapas. Kompoziciją papildo angelai. Dievo Motina sėdi ant medinės pakylos, už jos į tolumą atsiveria lygumos peizažas ir dangus. 

Kompozicija labai darni, nuotaikinga. Tiksliu, taisyklingu ir lengvu piešiniu pabrėžti švelnūs, grakštūs ir tarsi sulėtinti judesiai. Tapysena irgi labai profesionali, kruopščiai ir detaliai spalva dengianti piešinį. Vyrauja šiltų tonų rusvas, „muziejinis“ koloritas ir tarsi apčiuopiamai juntama oro erdvė. Pagrindinių asmenų grupė išskirta spalva ir šviesa. Rami šviesa, nestiprūs jos akcentai ir tolygus paskirstymas yra svarbiausios šio emocionalaus ir plastiško kūrinio raiškos priemonės.

Paveikslas laikomas zakristijoje.

aukstyn