į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS
Sekmadieniais 10.00 ir 12.00
Šiokiadieniais (išskyrus pirmadienius) 9.00 (ž), 19.00 (v)
Šeštadieniais 9.00

ž – žiemą, spalio 1 iki gegužės 1d.
v – vasarą, nuo gegužės 1 d. iki spalio 1 d.

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
Sekmadieniais po 10 val. šv. Mišių iki 12 val.

PAMALDOS ŠV. LAIPTŲ KOPLYČIOJE
Paskutinais mėnesio penktadieniais vasaros metu

DIEVO GAILESTINGUMO PAMALDOS
Penktadieniais po 9.00 (ž), 19.00 (v) šv. Mišių

KRYŽIAUS KELIAS
Paskutinį mėnesio penktadienį po šv. Mišių

Išpažinčių klausoma prieš šv. Mišias

Kunigas budi raštinėje prieš Mišias ir po Mišių

mob. 861415956

ATLAIDAI
Šv. Antano atlaidai – birželio 13 d. (keliami į sekmadienį)
Švč. M. Marijos Apsilankymo atlaidai – pirmąjį liepos sekmadienį
Švč. M. Marijos Angelų Karalienės (Porciunkulės) atlaidai – pirmą rupgūčio sekmadienį

PILIGRIMŲ ŽYGIAI
Paskutinį rugpjūčio sekmadienį iš Tytuvėnų į Šiluvą su Fatimos Dievo Motinos statula

aukstyn