į pirmą puslapį

Dievo Motinos atvaizdas

Didžiojo altoriaus pirmame tarpsnyje kabo Švč. Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslas, nutapytas nežinomo Lietuvos dailininko XVII a. trečiajame dešimtmetyje. Paveikslas papuoštas profesionalaus darbo aptaisais, dekoruotas raiškiu, stilingu augalinių motyvų ornamentu. Šį paveikslą, pirmajame statybų etape (1614–1633) baigiant įrengti bažnyčią ir šešis altorius, Tytuvėnų bernardinams padovanojo Vilniaus vyskupas Eustachijus Valavičius. Spėjama, kad paveikslas į didįjį altorių įkeltas 1620–1629 m. Tikėtina, kad jis buvo nutapytas bernardiniškoje Vilniaus aplinkoje. Švč. Dievo Motinos paveikslas ir jo aptaisai priskirtini prie vertingiausių XVII a. Tytuvėnų ansamblio vietinės dailės paminklų, juolab kad tokio pobūdžio kūrinių išliko gana nedaug. 

Paveikslas 2003–2006 m. restauruotas Lietuvos dailės muziejaus Prano Gudyno restauravimo centre (restauratorius – Algis Vaineikis). Restauruotą paveikslą 2006 m. spalio 1 d. pašventino Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.

aukstyn